CaHier Informatie Architectuur uit Vijfhuizen

CaHier Informatie Architectuur

Informatie-analist / Data-scientist voor Belastingen en Basisregistraties bij Gemeenten en Waterschappen

Wilt u meer inzicht in de kwaliteit van uw Belastingen-database?

Heeft u ondersteuning nodig bij de invoering, inrichting en dataconversie van uw nieuwe Belastingsysteem?

Wilt u misschien met Business Intelligence ​en Big Data meer data-driven gaan werken?

Of wilt u de koppelingen met de Basisregistraties controleren en optimaliseren?

 

 

In 1997 ben ik (Korneel Joppe) mijn bedrijf CaHier Informatie Architectuur in Vijfhuizen (NH) gestart.

Mijn tijd als ontwerper van Belastingsystemen (1991-1997) meegerekend, ondersteun ik Gemeenten en Samenwerkingsverbanden in heel Nederland al meer dan 25 jaar als data-analist, voornamelijk op het gebied van Belastingen en Basisregistraties.

Als er grote hoeveelheden data moeten worden gestructureerd en verwerkt, dan raken mijn hersencellen op stoom en beginnen mijn handen te jeuken!

 

IT-ondersteuning

Dienstverlening CaHier

Ik heb diverse projecten uitgevoerd bij kleine en grote gemeenten en bij samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen.

Hierdoor heb ik een schat aan ervaring opgebouwd op het gebied van de WOZ, Heffingen en Inningen, waarbij ik vakinhoudelijke Belastingkennis en database-technische kennis combineer.

Een aantal belangrijke systemen waarvan ik kennis heb en waarmee ik projecten heb uitgevoerd:

 • Key2Belastingen, GisVG en HIS@all, IWB (Centric)
 • GouwBelastingen (GouwIT)
 • Civision (PinkRoccade)
 • Key2Waarderen, GeoTAX, 4WOZ
 • Key2Datadistributie, Makelaarsuite, Neuron-software
 • BAG (Adressen en Gebouwen)
 • BRK (Kadaster)
 • BRP, GBA (Burgerzaken)
 • GIS-systemen, PDOK, Cyclomedia
 • Oracle, SQL
 • ​Big Data, BI (Business Intelligence), data-driven werken

Uitgangspunt bij mijn activiteiten zijn enerzijds de werkprocessen die door de applicatiebeheerders en medewerkers 'op de werkvloer' moeten worden uitgevoerd en anderzijds de bedrijfsmatige informatie die managers en coördinatoren nodig hebben.

Eén van mijn belangrijkste eigenschappen in dit kader is, dat ik in een project altijd goed luister naar de medewerkers op alle betrokken niveaus binnen de organisatie. Hierop baseer ik dan mijn activiteiten en adviezen, communiceer hier altijd duidelijk met iedereen over en geef (indien nodig) uitgebreid uitleg, zodat iedereen echt begrijpt hoe het systeem in elkaar zit, wat er gebeurt of wat er zou moeten gebeuren.

 

 

Procesbegeleider
Meer informatie over CaHier Informatie Architectuur?
Neem contact op
Procesbegeleider
Meer informatie over CaHier Informatie Architectuur?
Neem contact op met Korneel Joppe